MobtakerCard

مبتکر کارت ؛

کارتی با خدمات ویژه برای شما ...

با ثبت نام و دریافت " مبتکر کارت " از مزایای ویژه و تخفیف های چشمگیر در خدماتی نظیر گردشگری، فروشگاهی، تفریحی، بیمه، سلامت و ... بهرمند شوید.